Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 2 konferencjach poświęconych podsumowaniu wdrażania Priorytetu I i II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencje są skierowane do beneficjentów poszczególnych działań oraz do wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas wdrażanych projektów. …

Podsumowanie wdrażania Priorytetu I i II Read more »

Zaproszenia do zgłaszania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla RPO WK-P 2014-2020 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania propozycji projektowych o charakterze strategicznym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020). W ramach procedur wdrażania Regionalnego Programu …

RPO WK-P 2014-2020 Read more »

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Dobre rządzenie – realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Celem Priorytetu V jest zapewnienie partnerskiego modelu współpracy administracji oraz partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, w szczególności …

Dobre rządzenie Read more »

Projekt „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” (Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence) realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem projektu było ustanowienie krajowych centrów doskonałości …

O projekcie Read more »