Projekt „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” (Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence) realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem projektu było ustanowienie krajowych centrów doskonałości …

O projekcie Read more »