Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży jest pozarządową organizacją pożytku publicznego działająca od 1993 roku w Toruniu przy Placu św. Katarzyny 9. Wszystkie uzyskane środki kierujemy na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa, rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie młodzieży.

Dotychczas w ECWM zrealizowano ponad 100 programów i projektów, udzielając pomocy ponad 50 tysiącom osób. Obecnie zajmujemy się:
– aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest umożliwienie młodym przedsiębiorcom rozwoju ich biznesu opartego na innowacyjności, jak również pomoc w działaniu poprzez stworzenie sprzyjających warunków do pracy oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego, udostępnianie pomieszczeń i materiałów biurowych,
– promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej – „Zdrowy Nastolatek”,
– podnoszeniem jakości oferowanych usług a przez to konkurencyjność firm fizjoterapeutycznych w woj. kujawsko-pomorskim poprzez tworzenie projektu „Nowoczesna fizjoterapia – z teorią w praktykę”,
– wsparciem przyszłych beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez udzielanie informacji oraz doradztwa osobom zainteresowanym korzystaniem z Funduszy Europejskich,
– promowaniem Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez organizacje profesjonalnych szkoleń,
– zwiększaniem wiedzy pracowników oraz właścicieli sklepów działających w sieci BRATEK (13 mikroprzedsiębiorstw), jak również podniesieniem jakości oferowanych przez nich usług poprzez realizację projektu „Podniesienie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej SIECI BRATEK”,
– integrowaniem narodów świata oraz organizowaniem wymian międzynarodowych umożliwiających poznanie nowych kultur i tradycji poprzez projekty takie jak „Summer Abroad”, „Au-Pair in America” czy „Outbound Ambassador”.

Organizujemy przedsięwzięcia międzynarodowe umożliwiające wymianę edukacyjną oraz przenoszenie doświadczeń między różnymi grupami. Pomagamy doskonalić umiejętności osób pracujących w organizacjach nie działających dla zysku, szerzymy wiedzę o dzisiejszym świecie. Wspieramy również szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży w Toruniu – społeczności, z której się wywodzimy. Jesteśmy organizacją pozarządową nie działającą dla zysku. Nasza działalność finansowana jest ze środków pozyskiwanych od współpracujących z nami władz, fundacji, firm oraz darowizn od osób indywidualnych.