Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w 2 konferencjach poświęconych podsumowaniu wdrażania Priorytetu I i II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencje są skierowane do beneficjentów poszczególnych działań oraz do wszystkich osób zainteresowanych wynikami i dobrymi praktykami dotychczas wdrażanych projektów.

KONFERENCJA – PRIORYTET I:

Spotkanie odbędzie się 22 października 2014 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną:

  • przykłady ciekawych projektów z Działania 1.5 PO KL, w którym możliwe jest m. in. finansowanie żłobków, klubów dziecięcych oraz zapewnienie usług świadczonych przez dziennego opiekuna,
  • projekty ukierunkowane na aktywizację i wsparcie w zatrudnieniu dla członków społeczności romskiej,
  • systemowe rozwiązania na rzecz ekonomii społecznej na przykładzie projektu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Działaniu 1.4 PO KL,
  • projekty skierowane do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy,
  • projekty skierowane do ludzi młodych.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencja-priorytet-pierwszy do 20 października 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KONFERENCJA – PRIORYTET II:

Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki projektów systemowych nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Beneficjenci systemowi – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – zaprezentują efekty projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie www.kapitalludzki.gov.pl/konferencja-priorytet-drugi do 27 października 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.