Projekt „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” (Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence) realizowany jest przy współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem projektu było ustanowienie krajowych centrów doskonałości cyberprzestępczości promujących szkolenia, badania i edukację wyjaśniającą cyberprzestępczość. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w ramach tego właśnie projektu podjęło się przeprowadzenia szeregu szkoleń mających na celu uświadomienie młodzieży gimnazjalnej zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu oraz przestępstw komputerowych, których ofiarami mogą się stać. Zajęcia dla młodzieży miały formę prelekcji przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych (jedna godzina lekcyjna dla jednej klasy). Udział szkoły w projekcie był oczywiście bezpłatny.