Het Europees Centrum voor Jeugd Samenwerking (ECJS)is een stichting gevestigd,sinds het jaar 1993, aan hetSt. Catherine plein in Torun. We zijn een niet-gouvernementele liefdadigheidsinstelling, het gedoneerde geld wordt gebruikt voor verschillende activiteiten, waaronder internationale samenwerking en business development.

Tot en methet jaar 2014 heeft ECJS meer dan 100 programma’s en projecten geïmplementeerd die meer dan 50.000 mensen geholpen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

*Sinds 1997 coördineren wij eenPools-Amerikaans educatieve uitwisselingsprogramma „Au Pair”, die meer dan 1000 jonge meiden in staat heeft gesteld om naar de Verenigde Staten te gaan. Tijdens het verblijf in de Verenigde Staten, in een Amerikaans gezin, combineren de jonge meiden onderwijs met kinderopvang.

*Sinds 1998 coördineren wij het ‘zomer in het buitenland programma’. Dit programma houdt in dat jonge Amerikanen een gehele zomer verblijven in een Pools gezin, de Poolse cultuur leren, de Poolse taal leren, het Poolse eten uitproberen en interessante plekken bezoeken.

*Sinds een aantal jaren helpen en ondersteunen wij ouders met gehandicapte kinderen (in de leeftijd van 3-12 jaar). Het doel hiervan is een goed verloop van de integratie vankinderen met een handicap op peuterspeelzalen en basisscholen.

*Wij organiseren het ‘Regionaal Opleidingen Centrum voor het Europees Sociaal Fonds’, die onder regionale instellingen het bewustzijn bevordert over de mogelijkheden die er ontstaan door de activiteiten van het Europeees Sociaal Fonds.

*Meer dan 500 mensen hebben deelgenomen aan het InternationaleJeugd Forum, die twee keer gehouden werd in de jaren 1999-2000, waarbij sprekers uit Polen en uit het buitenland de problemen van jonge mensen in Europa en de wereldaankaartten.

*Gedurende vier jaar werd de krant „het Centrum” gemaakt door het ECJS. De krant was verbonden met de culturele en sociale ontwikkeling van jongeren.

Op dit moment zijn we bezig met:

*actieve promotie en ondersteuning van het academisch ondernemerschap door middel van het stimuleren van het opzetten van nieuwe bedrijven. De missie is jonge ondernemers in staat te stellen om hun bedrijf te ontwikkelen op basis van innovatie. Ook is er bijstand bij de acties om gunstige voorwaarden te scheppen voor het werk en het leveren van professionele ondersteuning, het delen van ruimten en kantoorbenodigdheden.

*Het stimuleren van een gezonde en actieve levenswijze onder schoolkinderen.

*Het ondersteunen van de toekomstige begunstigden van het Europees Sociaal Fonds door middel van het verstrekken van informatie en advies aan degenen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Europese fondsen.

*Bevordering van scholing van het personeel die werkzaam zijn bij bedrijven alsmede instituten. Het personeel wordt geschoold op het gebied van moderne kwaliteitsmanagement.

*Organisatie van trainingen, conferenties en adviezen voor studenten en promovendi in de provincie Kujawsko-Pomorskie. Dit is in het leven geroepen om het idee van de spin-off bedrijven en het academischeondernemerschap te bevorderen,tevens is ditook ter ondersteuning van mensen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een eigen bedrijf.

*Het uitvoeren van trainingen op het gebied van: kwaliteitsmanagement;herontwerpen van banen en de omgeving; verbetering van de efficiëntie van de werktijd; ergonomie en veiligheid. De trainingen zijn ontworpen om de kwalificaties en vaardigheden van werknemers aan te vullen of te verbeteren.

*Bevordering van de sociale economie en de werkgelegenheid door middel van professionele trainingen bij organisaties die actief zijn in de sociale economie.

*Het bevorderen van het idee „leven lang leren” onder de inwoners van de provincie Kujawsko-Pomorskie. Dit is een effectievemethode om beroepskwalificaties te verbeteren en het kan gezien worden als een belangrijke factor voor de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

*Integratie van mensen die afkomstig zijn uit alle werelddelen en het organiseren van internationale uitwisselingen om op deze manier mensen in staat te stellen te leren over nieuwe culturen en tradities.

Wij zijn een organisatie voor jongeren. Wij willen jongeren kennis laten verkrijgen door ze te laten deelnemen aan programma’s die door de stichting uitgevoerd worden. We willen dat jongerenbepaalde vaardigheden en houdingen verkrijgen en wij willen deze op een dusdanige manier bij hen ontwikkelen dat de vaardigheden en houdingen hen zal helpenom actief te worden, ook worden volwassen individuen klaargestoomd om de uitdagingen aan te gaan van de constant veranderende wereld. Onze initiatieven bevorderen internationalesamenwerking en het wederzijds begrip tussen mensen van verschillende nationaliteiten, culturen en rassen. We organiseren internationale projecten die de uitwisseling van educatie bevorderen, tijdens deze uitwisselingen is er overdracht van ervaring tussen verschillende groepen. Wij helpen om de vaardigheden en kennis over de wereld van vandaag te verbeteren.Ook steunen wij eenaantal lokale initiatieven die gericht zijn op jongeren in Torun. Wij zijn een non-gouvernementele organisatie die niet streeft naar winst.Onze activiteiten worden gefinancierd door middelen die verkregen zijn van autoriteiten die samenwerken met ons, stichtingen en donaties van zowel bedrijven als particulieren.

Laten we samenwerken!