With great concern, we have been observing the situation in Ukraine.
The scale of the needs of people affected by the war, numerous aid campaigns and the great hearts of people helping them motivate and inspire us to act. The European Center of Youth Co-operation foundation from Toruń, Poland, is taking the necessary steps to prepare a plan to help refugees from Ukraine arriving in Kujawsko-Pomorskie Region.
We would like to offer free targeted help to a specific group/groups of people, families from Ukraine, who will be provided with comprehensive care on the spot, including legal and psychological care, to support them in this difficult time and help them rebuild their lives in the new reality. For this purpose, we are organizing a circle of volunteers, including Ukrainian-speaking ones, and we will start obtaining funds that will be 100% used for aid purposes, and the information about the expenses will be made public. We hope to involve our partners and friends all over the world. We cannot remain indifferent!

Therefore, we are kindly asking for your support – donations for all necessary assistance for the citizens of Ukraine.

Foundation’s details: Dedicated sub-account to help refugees from Ukraine:
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
ul. Wola Zamkowa 12A
87-100 Toruń, Poland
KRS 0000026258
REGON 870253925
NIP 9561032605
Bank PEKAO SA
Nr konta: 85 1240 4009 1111 0011 1184 3841
IBAN Bank Pekao SA: PL85 1240 4009 1111 0011 1184 3841
Kod SWIFT Bank Pekao SA: PKOP PL PW


Z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ogrom potrzeb, liczne akcje pomocowe i wielkie serca ludzi inspirują nas do działania, i nie pozwalają stać bezczynnie.
Fundacja Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu przygotowuje plan pomocy obywatelom Ukrainy, którzy docierają do województwa kujawsko – pomorskiego.
Oferujemy nieodpłatną pomoc celową konkretnej grupie/grupom osób, rodzin z Ukrainy, w tym także prawną i psychologiczną by wesprzeć ich w tym trudnym czasie i pomóc odbudować życie w nowej rzeczywistości.
Organizujemy wolontariuszy, w tym ukraińskojęzycznych oraz rozpoczęliśmy pozyskiwanie środków, które w 100% posłużą do celów pomocowych.
Mamy nadzieję na zaangażowanie w te działania naszych partnerów i przyjaciół na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętni!

Dlatego też prosimy o wpłaty na konto bankowe przeznaczone do zbiórki środków na wszelką, niezbędną pomoc dla obywateli Ukrainy.

Poniżej dane Fundacji: Wyodrębnione subkonto na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy:
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
ul. Wola Zamkowa 12A
87-100 Toruń
KRS 0000026258
REGON 870253925
NIP 9561032605
Bank PEKAO SA
Nr konta: 85 1240 4009 1111 0011 1184 3841
IBAN Bank Pekao SA: PL85 1240 4009 1111 0011 1184 3841
Kod SWIFT Bank Pekao SA: PKOP PL PW