Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP

Po raz kolejny Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zorganizowało spotkanie ze „Znanymi” dla młodzieży licealnej. Tym razem, dnia 12. czerwca, swoją obecnością zaszczycił nas urodzony w Czernikowie polski polityk, były wiceminister rolnictwa, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, poseł na Sejm VII kadencji Jan Krzysztof Ardanowski.

Od listopada 1980 Jan Krzysztof Ardanowski działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W roku 1985 ukończył  studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, po czym rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego. W latach 1992-2002 był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradztwa Rolniczego, natomiast w latach 2003–2007 prezesował Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Od roku 2001 związany jest z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2005 – 2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od stycznia 2008 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa.

Podczas spotkania z młodzieżą licealną z Liceum Ogólnokształcącego nr 10 młodzi ludzie mogli dowiedzieć się jak wygląda praca zaproszonego polityka,  jakie ma obowiązki i jakim wyzwaniom musi stawić czoła na co dzień. Dyskutowano również o polskiej wsi, wyzwaniach Polski w Europie. Następnie Jan Krzysztof Ardanowski  odpowiadał na pytania zadawane przez toruńską młodzież. Po spotkaniu z toruńskimi licealistami, odbyło się również spotkanie z przedsiębiorcami.

 

Eugeniusz Kłopotek w Inkubatorze ECWM
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zorganizowało w dniu 9. Kwietnia 2014 roku spotkanie mikroprzedsiębiorców, na którym zaproszonym gościem był Eugeniusz Kłopotek, polski polityk oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego na Sejm trzeciej, czwartej i siódmej kadencji. Warto dodać, że poseł Kłopotek w 1998 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży Sławomir Bakalarz oraz przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw z Torunia. Wspólnie dyskutowano na tematy związane z prowadzeniem własnego biznesu oraz z ustawami i prawem polskim, które utrudnia w znacznym stopniu prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Próbowano również wspólnie znaleźć rozwiązania problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy.

 

Tomasz Lenz i Arkadiusz Myrcha

W dniu 26. marca 2014 roku Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży zorganizowało kolejne spotkanie ze „Znanymi”. Tym razem na zaproszenie odpowiedział Tomasz Lenz, polski polityk i poseł na Sejm w piątej, szóstej oraz siódmej kadencji, którego z Toruniem łączy bardzo wiele. Jest on bowiem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku historia. Towarzyszył mu toruński radny Arkadiusz Myrcha, również silnie związany z naszym miastem. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Zesłańców Sybiru oraz licealiści z Zespołu Szkół nr 10. Młodzież miała możliwość dowiedzieć się jak wygląda praca posła oraz radnego, jakim wyzwaniom muszą stawić czoła oraz jakie mają obowiązki względem obywateli oraz kraju. Dyskutowano również o pracy w europarlamencie oraz w Radzie Miasta. Następnie zaproszeni goście odpowiadali na pytania zadawane przez toruńską młodzież, która wykazywała bardzo duże zainteresowanie poruszanymi problemami. Po żywej dyskusji zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Po spotkaniu z młodzieżą poseł Lenz oraz radny Myrcha spotkali się również z toruńskimi przedsiębiorcami, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutowali na temat problemów, z jakimi borykają się właściciele mikroprzedsiębiorstw.

Kolejne spotkanie ze znanymi odbędzie się 17. Kwietnia 2014 roku a gościem zaproszonym przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży będzie polska pływaczka, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy Otylia Jędrzejczak.

 

Mike Morrissey w ECWM

Dnia 3. grudnia 2013 Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży przy współpracy Zespołu Szkół zorganizowało kolejne spotkanie  ze „Znanymi”. Tym razem Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży gościło dwóch prominentnych przedstawicieli amerykańskiego stanu Teksas,  doradcę gubernatora Michaela Morrissey’a i dyrektora programów międzynarodowych w największej teksaskiej uczelni Jima Mazurkiewicza.

Michael Morrissey jest głównym doradcą gubernatora Teksasu od 2008 roku. Nadzoruje politykę finansową administracji stanowej, w tym kwestie związane z polityką podatkową i przygotowywaniem budżetu, kontroluje reżim wydatkowania i transparentność. W 2003 roku podczas pełnienia funkcji dyrektora budżetu, planowania i polityki był kluczową postacią która przyczyniła się do likwidacji deficytu wynoszącego 10 miliardów dolarów bez podnoszenia podatków. Pracował między innymi nad tworzeniem teksańskiego funduszu przedsiębiorczości i teksańskiego funduszu nowych technologii, które uczyniły ten stan liderem pod względem powstawania nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.

Towarzyszył mu Profesor Jim Mazurkiewicz, który jest naukowcem i zaangażowanym działaczem amerykańskiej Polonii. W uznaniu zasług na rzecz kultywowania polskości i budowania sieci relacji ze starym krajem podczas ubiegłorocznej wizyty w naszym regionie został odznaczony przez marszałka Piotra Całbeckiego medalem Unitas Durat Palatinantus Cuiaviano-Pomeraniensis. W swojej macierzystej uczelni, Texas A&M University (największej uczelni w Teksasie, notowanej wśród 20 najlepszych uczelni na świecie), jest dyrektorem programów międzynarodowych na wydziale rolnictwa i nauk o ziemi.

Zasadniczymi tematami spotkania były instrumenty wsparcia gospodarki, współpraca biznesu ze światem nauki, międzynarodowa wymiana oraz możliwość studiowania na uczelniach wyższych stanu Texas. Toruńska młodzież wykazywała bardzo duże zainteresowanie możliwościami studiowania za granicą,  o których opowiadali zaproszeni goście. Pod koniec spotkania miała miejsce krótka sesja pytań, po której zrobione pamiątkowe zdjęcie.

 

Tadeusz Zwiefka w ECWM

Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży wraz z Zespołem Szkół nr X w Toruniu zorganizowało kolejne spotkanie z eurodeputowanymi z województwa Kujawsko-Pomorskiego (18 marca 2011 roku). Tym razem Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu gościło Tadeusza Zwiefkę. Podobnie jak poprzednio przedstawiciel Europarlamentu spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół nr X oraz Liceum nr VI w Toruniu. Europoseł przedstawił czym się zajmuje w Parlamencie Europejskim, na czym polega tworzenie prawa wspólnotowego, a także o zbliżającej się prezydencji Polski w UE, co bardzo interesowało zgromadzonych. Pod koniec spotkania odbyła się sesja pytań, na które poseł odpowiadał w sposób humorystyczny i zrozumiały dla młodzieży, m. In. Dlaczego wprowadzono tzw. krzywiznę bananów. Po licznych pytaniach i młodzieży i deklaracji europosła, że chętnie przyjedzie na kolejne spotkanie można śmiało stwierdzić, iż spotkanie się udało

Europoseł prof. Janusz Zemke

W dniu 22 lutego 2011 roku przy współpracy Zespołu Szkół nr X oraz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu  odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli europoseł prof. Janusz Zemke, młodzież z X Liceum Ogólnokształcącego, Andrzej Drozdowski – dyrektor X LO, Sławomir Bakalarz -dyrektor Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży oraz Tomasz Kruszyński – moderator spotkania. Spotkanie otworzył Tomasz Kruszyński, który przedstawił zgromadzonych oraz w krótkich słowach przybliżył sylwetkę prof. Janusza Zemke. Następnie głos zabrał gość specjalny, który zapoznał zgromadzonych ze swoimi programami adresowanymi do młodzieży z naszego regionu – ze stażami studenckimi w biurach poselskich w kraju, a także w Brukseli, konkursami o tematyce europejskiej, wyjazdami studyjnymi laureatów konkursów itp., ponadto opowiedział czym się zajmuje w Parlamencie Europejskim, w jakich zasiada komisjach. Pokrótce zostały omówione zagadnienia związane z działalnością Parlamentu, kwestie poszczególnych frakcji, problematykę powstawania budżetu UE, a także ze zbliżającą się prezydencją Polski w Unii, na czym będzie ona polegała, a także jakie niesie zagrożenia oraz związanych z nią profitach. Ponadto podniesiona została kwestia Europy dwóch prędkości, czym grozi taka sytuacja i jak jej uniknąć.