Towards a Polish Cybercrime Centre of Excellence
Cyberprzestępczość to rutynowy problem i zagrożenie dla społeczeństwa, ekonomii i bezpieczeństwa rządowego na zarówno poziomie krajowym jak i europejskim. Projekt nawiązuje do problemu nielegalnych zawartości w Internecie ze szczególnym naciskiem na serwis sieci społecznościowych. Problem jest znany wśród MS i jest niezwykle ważny w Polsce gdzie znaczna większość społeczeństwa stworzyła swoje profile na serwisach takich jak Nasza Klasa i Facebook. Zaufanie jakim dzieci darzą portale społecznościowe i ilość zawartych na nich informacji prywatnych umożliwia oprawcom podejmowanie prób nadużyć w różnych formach. Przykładami nielegalnych zawartości w Internecie jest dziecięca pornografia, zniesławienie, prześladowanie, kradzież tożsamości. Jednym z kluczowych problemów jest pobieranie nielegalnych treści przed rozpoczęciem postępowania karnego, jak i podczas postępowania. Praktyka pokazuje, że dostawcy usług są niechętni do blokowania lub usuwania nielegalnych treści wymagających pewnego poziomu prawdopodobieństwa, że treść jest nielegalna lub zaświadczenia od organów ścigania. To może spowodować opóźnienia i treściami nielegalnymi wyrządzić większe szkody ofiarom. Usługodawcy są również niechętni do przenoszenia do organów ścigania lub ofiar działając jako prywatni prokuratorzy danych dowodowych.
Uważa się, że w celu efektywnego usuwania treści nielegalnych szeroka współpraca między publicznymi i prywatnymi organami jest niezbędna z udziałem nauczycieli i dzieci jako ofiar lub potencjalnych ofiar. Mogą być niechętni do wskazywania nielegalnych treści będąc ofiarą lub ze względu na inne powody (wstyd, strach, brak zaufania, brak informacji). Dlatego też odpowiednia edukacja powinna mieć miejsce w celu zwiększenia świadomości i wiedzy.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to pozarządową organizacją pożytku publicznego działająca od 1993 roku w Toruniu przy placu św. Katarzyny 9. Wszystkie uzyskane środki kierujemy na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa, rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie młodzieży.