Z ogromną dumą informujemy, że 24. czerwca 2013 roku Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oficjalnie zostało przyjęte do grona członków stowarzyszenia ALDA (Association of Local Democracy Agencies), które jako międzynarodowa organizacja zrzesza podmioty na terenie Unii Europejskiej.

ALDA jest organizacją pozarządową, promującą dobre zarządzanie i udział obywateli w działaniach na poziomie lokalnym. ALDA w szczególności koncentruje się na działaniach, które ułatwiają współpracę między władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim. Organizacja ta powstała w 1999 roku z inicjatywy Rady Europy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w celu koordynowania i wspierania sieci Agencji Demokracji Lokalnej, która została ustanowiona na początku lat 1990.

ALDA skupia w sobie ponad 150 członków (w tym władze lokalne oraz związki władz lokalnych i organizacji pozarządowych), pochodzących z ponad 30 krajów, koncentrując się tym samym na różnych tematach, takich jak integracja europejska, decentralizacja, inicjatywy obywatelskie i wolontariat, prawa człowieka i zrównoważony rozwój gospodarczy.

ALDA działa na wielu płaszczyznach. Wśród nich są m.in.:

-koordynowanie i wspieranie 13 Agencji Demokracji Lokalnej w ich działalności,

-prowadzenie własnych projektów w zakresie dobrych rządów i udziału obywateli na poziomie lokalnym,

-wspieranie inicjatyw innych lokalnych interesariuszy – jak władze lokalne – przez dostarczanie wiedzy zdobytej przez Alda i doświadczenia w regionach, gdzie pracują ALDA i Agencji Demokracji Lokalnej.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia ALDA na stronie: www.alda-europe.eu