Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży to Fundacja działająca w Toruniu przy Placu św. Katarzyny 9 już od 1993 roku. Będąc pozarządową organizacją pożytku publicznego wszystkie uzyskane środki kieruje na prowadzenie działalności statutowej, do której zalicza się współpraca międzynarodowa i rozwój przedsiębiorczości.

Dotychczas w ECWM zrealizowano ponad 100 programów i projektów, udzielając pomocy ponad 50 tysiącom osób,w tym m.in.:

• Od roku 1997 funkcjonuje Polsko-Amerykański Program Wymiany Edukacyjnej „Au Pair”, który umożliwił już ponad 1000 młodych dziewcząt wyjazd do USA, podczas którego łączą one edukację z opieką nad dziećmi i zamieszkaniem w amerykańskiej rodzinie.
• Od roku 1998 zaś pracuje Summer Abroad Programme, dzięki któremu młodzi amerykanie przebywając w polskich rodzinach poznają kulturę, obyczaje, ciekawe miejsca, uczą się języka polskiego i degustują polską kuchnię.
• Od kilku lat pod pieczą ECWM znajduje się Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym i szkolnym, którego celem jest m.in. integracja dzieci niepełnosprawnych i sprawnych oraz włączanie tych pierwszych w edukację szkolną i przedszkolną.
• ECWM prowadzi Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego, który wśród instytucji regionalnych promuje wiedzę o możliwościach związanych z działalnością EFS.
• Ponad 500 osób wzięło udział w Międzynarodowym Forum Młodzieży, zorganizowanym dwukrotnie w latach 1999-2000, na którym wykładowcy z kraju i zagranicy poruszali problemy dotyczące młodych ludzi w Europie i na świecie.
• Przez cztery lata redagowana była gazeta „Centrum”, poruszająca tematykę życia kulturalnego i społecznego młodych ludzi.
• Promowaliśmy edukację kadr przedsiębiorstw i instytucji poprzez organizację szkoleń z zakresu Nowoczesnych Systemów Zarządzania Jakością.
• Organizowaliśmy doradztwa, szkolenia i konferencje dla studentów oraz doktorantów z województwa kujawsko-pomorskiego celem promocji idei spółek Spin-off i przedsiębiorczości akademickiej oraz wsparcia osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Z naszych działań skorzystało ponad 600 studentów i doktorantów z naszego regionu.
• Prowadzaliśmy praktyczne szkolenia z zakresu zarządzania jakością, przeprojektowania stanowisk pracy i ich otoczenia, poprawy efektywności wykorzystania czasu pracy oraz poprawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Szkolenia miały na celu umożliwienie uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych (Lean Management).
• Promowaliśmy wśród społeczeństwa województwa kujawsko-pomorskiego Kształcenie Ustawiczne poprzez ukazanie idei „lifelong learning” jako skutecznej metody podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako czynnika decydującego o naszej atrakcyjności na rynku pracy.

Obecnie zajmujemy się:

• aktywnym promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie Inkubatorów Przedsiębiorczości. Ich zadaniem jest umożliwienie młodym przedsiębiorcom rozwoju ich biznesu opartego na innowacyjności, jak również pomoc w działaniu poprzez stworzenie sprzyjających warunków do pracy oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego, udostępnianie pomieszczeń i materiałów biurowych,
• promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej,
• podnoszeniem jakości oferowanych usług a przez to konkurencyjność firm fizjoterapeutycznych w woj. kujawsko-pomorskim poprzez tworzenie projektu „Nowoczesna fizjoterapia – z teorią w praktykę”,
• wsparciem przyszłych beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez udzielanie informacji oraz doradztwa osobom zainteresowanym korzystaniem z Funduszy Europejskich,
• promowaniem Ekonomii Społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej poprzez organizacje profesjonalnych szkoleń,
• zwiększaniem wiedzy pracowników oraz właścicieli sklepów działających w sieci BRATEK (13 mikroprzedsiębiorstw), jak również podniesieniem jakości oferowanych przez nich usług,
• wsparciem i promowaniem osób przedsiębiorczych i aktywnych, które planują podjąć lub już prowadzą własną działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży kreatywnej,
• integrowaniem narodów świata oraz organizowaniem wymian międzynarodowych umożliwiających poznanie nowych kultur i tradycji poprzez projekty takie jak „Summer Abroad”, „Au-Pair in America” czy „Outbound Ambassador”.

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chcemy, by poprzez udział w realizowanych przez nas programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomogą im stać się aktywnymi i dojrzałymi osobami gotowymi stawić czoła wyzwaniom otaczającego nas i ciągle zmieniającego się świata. Nasze inicjatywy promują współpracę międzynarodową oraz budowanie wzajemnego zrozumienia między ludźmi różnych ras, kultur i narodowości. Organizujemy przedsięwzięcia międzynarodowe umożliwiające wymianę edukacyjną oraz przenoszenie doświadczeń między różnymi grupami. Pomagamy doskonalić umiejętności osób pracujących w organizacjach nie działających dla zysku, szerzymy wiedzę o dzisiejszym świecie. Wspieramy również szereg lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży w Toruniu – społeczności, z której się wywodzimy. Jesteśmy organizacją pozarządową nie działającą dla zysku. Nasza działalność finansowana jest ze środków pozyskiwanych od współpracujących z nami władz, fundacji, firm oraz darowizn od osób indywidualnych.

Zapraszamy do współpracy